naziv
||||

Vanredno obrazovanje – obrazovanje odraslih

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ
У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК, 04.02.2019.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Геодетска мерења и рачунања

11:00

Ускоковић Алекса

Миладинов Александар
Вујовић Владимир
Дојчиновић Дејан

Техничка обрада у премеру

Радисављевић Никола

УТОРАК, 05.02.2019.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Основе анатомије и физиологије

11:00

Петковски Тијана
Мишевски Милица

Маргитин Драган
Живановић Биљана
Винчић Р. Марија

Општа и неорганска хемија

Гаћански Стефан

ТОП
ТГМ

11:50

Секулић Милош
Кочоба Милан

Анђелковић Жељка
Глишић Слађана
Секулић Наташа

Практична настава
Прехрамбена технологија

10:10

Крстић Бранислав

Дукић Снежана
Недељковић Десанка
Бранковић Маја

Примењена геодезија

12:00

Ускоковић Алекса

Ђаковић Анђелка
Ивановић Александра
Вујовић Владимир

СРЕДА, 06.02.2019.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Филозофија

11:50

Савановић Милан

Додер Бранислав
Даничић Љиљана
Гуташи Марина

Социологија

Радисављевић Никола

Грађанско васпитање

Обрадовић Марина
Антонијевић Марија

Испитивање намерница

 

 

12:40

Стајић Светлана

Станојевић М. Вукица
Ничевски Светлана
Траиловић Лана

Технолошке операције

Кикановић Теодора

Познавање препарата

Рикановић Јована
Шарац Лука
Мишевски Милица
Бабић Сандра

Биологија

14:25

 Јовић Данијела
Маринковић Ивана

Максић Анђа
Попов Снежана
Николаш Рудић Радмила

Екологија и заштита животне средине

Шарац Лука
Петковски Тијана

ЧЕТВРТАК, 07.02.2019.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Ликовно

17:05

Маринковић Ивана
Антонијевић Марија

Ереш Ђерђ
Воденичар Сања
Анђелковић Жељка

Електротехника

Обрадовић Марина

Физичко васпитање

14:25

Обрадовић Марина

Станковски Зорица
Борка Емануел
Траиловић Лана

ПЕТАК, 08.02.2019.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Основи графичке технике
ТГМ

15:15

Секулић Милош

Благојевић Јадранка
Секулић Наташа
Петковић Марија

Техничко цртање и машински елементи

15:15

Кепић Теодора

Српски језик и књижевност

13:35-писмени

Ускоковић Алекса

Марган Бранка (писмени)

Топић Јасмина
Игњатов Оливера

14:25-усмени

Хемија

17:05

Рикановић Јована

Џелајлија Дарко
Перковић Јасмина
Ристић Тамара

УТОРАК, 12.02.2019.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Енглески језик

11:50-писмени

Обрадовић Марина
Антонијевић Марија

Крга Бранислава (писмени)

Шарац Владимир
Дојчиновић Дејан

12:40-усмени

СРЕДА, 13.02.2019.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Хемија

11:50

Георгијевски Игор

Субин Бранка
Радмановић Радослав
Попов Снежана

Верска настава

Машине и апарати са аутоматиком

Стајић Светлана

ЧЕТВРТАК, 14.02.2019.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Практична настава са технологијом рада

12:00

Цветковић Јована
Поповић Марија
Рикановић Јована

Ђорђевић Радмила
Матејић Софија
Перић Данијела


 

 

 

 

 
Copyright 2011. - Design D.Radević - All rights reserved.