naziv
||||

Vanredno obrazovanje – obrazovanje odraslih

УТОРАК, 11.12.2018.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Аналитичка хемија

11.00

Цветановски Владимир

Живановић Биљана
Радеч Н. Валентина
Секулић Наташа

Физичка хемија

Стајић Светлана

Отпадне воде

Белић Адриана

Примењена геодезија

11:50

Ускоковић Алекса

Ђаковић Анђелка
Ивановић Александра
Винчић Марија

Основе анатомије и физиологије

11:00

Бабић Сандра
Мишевски Милица

Маргитин Драган
Дукић Снежана
Грубанов Наташа

СРЕДА, 12.12.2018.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Социологија

11:50

Радисављевић Никола

Додер Бранислав
Радмановић Радослав
Гуташи Марина

Филозофија

Стајић Светлана

Верска настава

Стајић Светлана

Физика

15:15

Крстић Бранислав

Воденичар Сања
Петронијевић Нада
Даничић Љиљана

ОГТ

18:00

 Кочоба Милан

Глишић Слађана
Анђелковић Жељка
Шарац Владимир

ТГМ

ЧЕТВРТАК, 13.12.2018.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Познавање препарата

14:25

Поповић Марија
Мишевски Милица
Цветковић Јована
Шарац Лука

Траиловић Лана
Благојевић Јадранка
Пантелић Оливер

Техничко цртање и машински елементи

Гађански Стефан

ПЕТАК, 14.12.2018.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Предузетништво

12:40

Радисављевић Никола

 

Вујовић Владимир
Смиљковић Зоран
Ђуретановић Љиљана

ПОНЕДЕЉАК, 17.12.2018.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Географија

11:50

Маринковић Ивана

Тот Нада
Суба Славица
Бељин Весна

Енглески језик

11:50
Писмени

Белић Адриана

Дарија Недељковић (писмени)
Гордана Драгић Милосављевић
Владимир Шарац

14:25 усмени

УТОРАК, 18.12.2018.


ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Прехрамбена технологија

12:40

Стајић Светлана

 

Савовић Гордана
Баревачки Ивана
Недељковић Десанска

Физичко васпитање

12:40

Ускоковић Алекса
Белић Адриана

Станковски Зорица
Лукић Маријан
Станковски Наташа

Биологија

14:25

Маринковић Ивана

Максић Анђа
Ћурчић Јелена
Попов Снежана

Технолошке операције

Цветановски Владимир

Екологија и заштита животне средине

Бабић Сандра
Шарац Лука

Основи рециклаже

Витковић Јована

Copyright 2011. - Design D.Radević - All rights reserved.