K O N K U R S
 ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019/20. godinu
Š I F R A PODRUČJE RADA: HEMIJA NEMETALI I GRAFIČARSTVO TRAJANJE broj
učenika
JNPA SG 4F32S   TEHNIČAR ZA GRAFIČKU PIPREMU IV god. 30
JNPA SG 4F34S   TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE IV god. 30
JNPA SG 4F42S   TEHNIČAR ZA PRERADU NAFTE I GASA IV god. 30
JNPA SG 4F35S   TEHNIČAR ZA HEMIJSKU I FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU IV god. 30
JNPA SG 4C25S   TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU IV god. 30
Š I F R A PODRUČJE RADA:
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
TRAJANJE broj
učenika
JNPA SG 4A10S   PREHRAMBENI TEHNIČAR IV god. 30
JNPA SG 3A28S   MESAR III god. 15
JNPA SG 3A23S   PEKAR III god. 15
Š I F R A PODRUČJE RADA: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO TRAJANJE broj
učenika
JNPA SG 4H26S   ARHITEKTONSKI TEHNIČAR IV god. 30
JNPA SG 4H23S   GEODETSKI TEHNIČAR - GEOMETAR IV god. 30
Š I F R A PODRUČJE RADA: DELATNOST LIČNIH USLUGA TRAJANJE broj
učenika
JNPA SG 4H26S   ŽENSKI FRIZER III god. 15
JNPA SG 4H23S   MUŠKI FRIZER III god. 15


Copyright 2011. & Design D.Radević - All rights reserved.