naziv
||||
Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ –  Сарадњом до знања

У школ. 2016.-17. Техничка школа „23.мај“ Панчево изабрана је као једна од школа у којој ће се реализовати пилот пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја „ Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ –  Сарадњом до знања „
Циљеви пројекта су подизање ефиканости наставног процеса, али повећање различитих међупредметних компетенција наставника и ученика (компетенција за учење, решавање проблема, комуникација, сарадња, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, одговорно ућешће у демократском друштву, естетичка компетенција, предузимљивост и оријентација према предузетништву) као и подстицање мотивације ученика за учење.
Акциони план активности пројекта обухвата сарадничку наставу у 8 одељења: 
II1, II2, II3,III5, III6,IV1,IV4 и IV7  и реализоваће се током првог и другог полугодишта школ. 2016.-17.

 

II-3

- припреме за час

- наставни материјали

- РРТ презентације

- фото галерија


III-5
III-6

- наставни материјали

- наставни материјали

- РРТ презентације

- РРТ презентације

- фото галерија

- фото галерија


IV-1
IV-4
IV-7

- припреме за час

- припреме за час

- наставни материјали

- наставни материјали

- РРТ презентације

- РРТ презентације

- фото галерија

- фото галерија


 
Copyright 2011. - Design D.Radević - All rights reserved.