naziv
||||

ТЕРМИН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

А смена

Б смена

дан

термин

дан

Термин

 

 

 

 

 

Гуташи Марина    

ПОНЕДЕЉАК

17:50-18:35

ПОНЕДЕЉАК

11:50-12:35

Димић Јелена

СРЕДА

16:15-17.00

СРЕДА

10:00-10:55

Марган Бранка

ПОНЕДЕЉАК

10:10-10:55

ПОНЕДЕЉАК

16:15-17:00

др.Милановић Стојанка

ПЕТАК

10:10-10:55

ПЕТАК

16:15-17:00

Бељин Весна          

ПОНЕДЕЉАК

14:25-15:10

ПОНЕДЕЉАК

14:25-15:10

Топић Јасмина      

ЧЕТВРТАК

13:25-14:20

ЧЕТВРТАК

12:40-13:25

Драгић М. Гордана          

УТОРАК

13:35-14:20

УТОРАК

12:40-13:25

Крга Бранислава

УТОРАК

16:15-17:00

УТОРАК

10:10-10:55

Недељковић Дарија

СРЕДА

10:10-10:55

СРЕДА

16:15-17:00

Шарац Владимир

ЧЕТВРТАК

10.10-10:55

ЧЕТВРТАК

16:15-17:00

Ереш Ђерђ 

УТОРАК

08:20-09:05

УТОРАК

17:55-18:40

Влаовић Бранко

УТОРАК

15:15-16:00

УТОРАК

14:25-15:05

Додер Бранислав

СРЕДА

11:50-12:35

СРЕДА

14:25-15:10

Даничић Љиљана

ПЕТАК

11:50-12:35

ПЕТАК

14:25-15:10

Радмановић Радослав   

ПОНЕДЕЉАК

11:50-12:35

ПОНЕДЕЉАК

14:25-15.10

Маја Бранковић

ПОНЕДЕЉАК

10:10-10:55

ПОНЕДЕЉАК

10:10-10:55

Адамовић Оливера

СРЕДА

11:00-11:45

СРЕДА

15:15-16:00

Лукић Драгана

ПОНЕДЕЉАК

07:30-08:15

ПОНЕДЕЉАК

18:45-19:30

Тот Нада

ПЕТАК

15:00-16:00

ПЕТАК

11:00-11:45

Максић Анђа

СРЕДА

11:50-12:25

СРЕДА

14:25-15:10

Борка Емануел

ПОНЕДЕЉАК

15:10-16:00

ПОНЕДЕЉАК

10:10-10:55

Лукић Марјан

ПЕТАК

15:15-16:00

ПЕТАК

10:10-10:55

Мимић Александра

УТОРАК

09:10-09:55

УТОРАК

17:05-17:50

Станковски Зорица         

ЧЕТВРТАК

11:50-12:35

ЧЕТВРТАК

14:25-15.10

Јанковић Весна

ЧЕТВРТАК

11.00-11:45

ЧЕТВРТАК

15:15-16:00

Марковић Миодраг

УТОРАК

9:05-9:55

УТОРАК

17:05-17:50

Ђуретановић Љиљана

ПОНЕДЕЉАК

16:00-16:55

ПЕТАК

14.30-15:15

Живановић Драженка

УТОРАК

11:00-11:45

УТОРАК

15:15-16:00

Грбин Данијела/Дејан Дојчиновић

 ЧЕТВРТАК

10:10-10:45

ЧЕТВРТАК

16:15-17:00

Петковић Марија

ПОНЕДЕЉАК

12:40-13:25

ПОНЕДЕЉАК

13:35-14:20

Јовановић Зоран/Машић Вукан

ПЕТАК

16:15-17:00

ПЕТАК

10:10-10:55

Воденичар  Сања

ПЕТАК

13.35-14.20

ПЕТАК

12:40-13:25

Нада Петронијевић

ПОНЕДЕЉАК

12:40-13:25

ПОНЕДЕЉАК

13:25-14:20

Богићевић Југослав

ПЕТАК

09:10-09:55

ПЕТАК

17:05-17:50

Поповић Милка

ПОНЕДЕЉАК

13:35-14:20

ПОНЕДЕЉАК

12:40-13.35

Николаш  Рудић Радмила

СРЕДА

11:50-12:35

СРЕДА

08:20-09:05

Тирнанић Милка

ЧЕТВРТАК

09:10-09:55

ЧЕТВРТАК

17:05-17:50

Јањић Мира

ПЕТАК

11:50-12:35

ПЕТАК

14:25-15:10

Вујовић Владимир

СРЕДА

17:05-17:50

СРЕДА

09:10-09:55

Mилосављевић Лана/Смиљковић Зоран

ЧЕТВРТАК

11:00-11:45

ЧЕТВРТАК

15:15-16:00

Ивановић Александра

УТОРАК

10:10-10:55

УТОРАК

16:15-17:00

Миладинов Александар

ПЕТАК

17:55-18:40

ПЕТАК

08:20-09:05

Ђаковић Анђелка

УТОРАК

18:45-19:30

УТОРАК

07:30-08:15

Оливера Игњатов

СРЕДА

17:05-17:50

СРЕДА

09:10-09:55

Субин Бранка

УТОРАК

18:45-19:30

УТОРАК

07:30-08:15

Перковић Јасмина

ПЕТАК

09:10-09:55

ПЕТАК

17:05-17:50

Живановић Биљана

СРЕДА

11:00-11:45

СРЕДА

13:15-16:00

мр.сци, Џелајлија Дарко

ПОНЕДЕЉАК

09:10-09:55

ПОНЕДЕЉАК

17:00-17:50

Вучић Драгана     

ЧЕТВРТАК

17:55-18:40

ЧЕТВРТАК

08:20-09:05

Вићентић Јованка

ЧЕТВРТАК

17:55-18:40

ЧЕТВРТАК

08:20-09:05

Марић Мира

СРЕДА

17:05-17:55

СРЕДА

09:10-09:55

Благојевић Јадранка

ЧЕТВРТАК

10:10-10.55

ЧЕТВРТАК

16:15-17:00

Попов Снежана

ПОНЕДЕЉАК

10:10-10:55

ПОНЕДЕЉАК

16:15-17:00

Секулић Наташа

ПЕТАК

12:40-13:25

ПЕТАК

13:25-14:20

Суба Славица

УТОРАК

17:05-17:50

УТОРАК

09:10-09:55

Винчић Р. Марија

УТОРАК

15:15-16:00

ПЕТАК

13:35-14:20

Ћурчић Јелена

ЧЕТВРТАК

18:45-19:30

ЧЕТВРТАК

07:30-08:15

Стојак  J. Гордана

СРЕДА

09:10-09:55

СРЕДА

17:00-17:50

Станојевић М. Вукица

ПОНЕДЕЉАК

15:15-16:00

ПОНЕДЕЉАК

14:25-15:10

Радеч-Н. Валентина

СРЕДА

12:40-13:25

СРЕДА

13:25-14:20

Баревачки Ивана

ЧЕТВРТАК

16:15-17:00

ЧЕТВРТАК

10:10-10:55

Вари Биљана

ПОНЕДЕЉАК

17:55-18:40

ПОНЕДЕЉАК

08:20-09:05

Пантелић Оливер

УТОРАК

17:55-18:40

УТОРАК

08:20-09:05

Светлана Ничевски

ПОНЕДЕЉАК

16.15-17:00

ПОНЕДЕЉАК

10:10-10:55

Савовић Гордана

ЧЕТВРТАК

08:20-09:05

ЧЕТВРТАК

17:55-18:40

Дукић Снежана

УТОРАК

16:15-17:00

УТОРАК

11:00-11:45

Грубанов Наташа

УТОРАК

15:15-16:00

УТОРАК

11:00-11:45

Траиловић Лана

ЧЕТВРТАК

12:40-13:25

ЧЕТВРТАК

13:40-14:25

Кесић Весна

ПОНЕДЕЉАК

10:10-10:55

ПОНЕДЕЉАК

10:10-10:55

Тамара Ристић

УТОРАК

07:30-08:15

УТОРАК

13.30-13:45

Анђелковић Жељка

УТОРАК

13:35-14:20

уторак

12:40-13:25

Др  Маргитин Драган

УТОРАК

15:15-16:00

УТОРАК

17:05-17:50

Марија Боговић

ПОНЕДЕЉАК

11:50-12:30

ПОНЕДЕЉАК

13:30-13:45

Зорица Прпа

СРЕДА

12:40-13:25

СРЕДА

13:25-14:20

Наташа Станковски

СРЕДА

13:35-14:20

СРЕДА

12:40-13:25

Глишић Слађана

УТОРАК

14:25-15:10

ПОНЕДЕЉАК

18:45-19:30

Матејић Софија

ПОНЕДЕЉАК

18:45-19:30

 

ПОНЕДЕЉАК

 

11:50-13.25

Перић Данијела

ПЕТАК

09:10-09:55

ПЕТАК

14:25-15:10

Филиповић Јелена

ПОНЕДЕЉАК

07:30-08:15

ПЕТАК

15:15-16:00

Ђорђевић Радмила

СРЕДА

12:40-13:25

СРЕДА

18:45-19:30


 

 Copyright 2011. &- Design D.Radević - All rights reserved.