naziv

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБУЧАВАЊЕ УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА
СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ

УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ ПИТАЊА У ВЕЗИ ОБУКЕ МОГУ ИХ
ПОСТАВИТИ НА E-MAIL:
obuka23maj@gmail.com

лого

-МЕСТО, УЛОГА И ЗАДАЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У СИСТЕМУ
БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(pdf)

-МЕСТО, УЛОГА И ЗАДАЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ppt)

vojna obaveza

-ВОЈНА ОБАВЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (pdf)

-ВОЈНА ОБАВЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (ppt)

pekar

-РАДНА И МАТЕРИЈАЛНА ОБАВЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (pdf)

-РАДНА И МАТЕРИЈАЛНА ОБАВЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (ppt)

vojnik

-КАКО ПОСТАТИ ОФИЦИР ВОЈСКЕ СРБИЈЕ (pdf)

-КАКО ПОСТАТИ ОФИЦИР ВОЈСКЕ СРБИЈЕ (ppt)

vojna obaveza

-КАКО ПОСТАТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИК (pdf)

-КАКО ПОСТАТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИК (ppt)

prep

- ФИЗИЧКА СПРЕМНОСТ, ПРЕДУСЛОВ ЗА ВОЈНИ ПОЗИВ (pdf)

-ФИЗИЧКА СПРЕМНОСТ, ПРЕДУСЛОВ ЗА ВОЈНИ ПОЗИВ (ppt)

ojou

- СЛУЖБА ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА (pdf)

- СЛУЖБА ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊA (ppt)

otpor

- ОБЛИЦИ НЕОРУЖАНОГ ОТПОРА (pdf)

- ОБЛИЦИ НЕОРУЖАНОГ ОТПОРА (ppt)

maska

- БОЈНИ ОТРОВИ, БИОЛОШКА И ЗАПАЉИВА СРЕДСТВА (pdf)

- БОЈНИ ОТРОВИ, БИОЛОШКА И ЗАПАЉИВА СРЕДСТВА (ppt)

- ОБЈЕКТИ КОЛЕКТИВНЕ ЗАШТИТЕ (pdf)

-СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ ОД ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ ТОКСИЧНИХ АГЕНАСА (pdf)

cz

- ЦИВИЛНА ЗАШТИТА(pdf)

- ЦИВИЛНА ЗАШТИТА (ppt)

- МЕЂУНАРОДНИ СИМБОЛ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ (pdf)

- ОПШТЕ ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ (pdf)

- ОЗНАКЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

ttz

- ТАКТИЧКО ТЕХНИЧКИ ЗБОРОВИ (pdf) (ppt)

- ФОТОГРАФИЈЕ СА ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ ЗБОРОВА

 Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.