MATURSKI I ZAVRŠNI ISPIT školska 2016/17.

МАТУРСКИ ИСПИТ
АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКА 2016/17.

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

ПЕTАК, 25. АВГУСТ 2017. од 9:00 до 12:00

Комисија:       1. Милановић Стојанка ; 2. Бељин Весна ; 3. Топић Јасмина
                               
 
дежурни на писменом

учионица

одељење

дежурни професор

8

сви кандидати

Борка Емануел

 

УСМЕНА ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА

ПОНЕДЕЉАК, 28. АВГУСТ 2017.

РЕЦИКЛАЖА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

 

9:00

учионица
8

Комисија:

 

 

 

1. Вићентић Јованка

 

 

 

2. Вучић Драгана

 

 

3. Суба Славица


ПОНЕДЕЉАК
, 28. АВГУСТ 2017.

ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ТЛА

 

9:00

учионица
9

Комисија:

 

 

 

1. Благојевић Јадранка

 

 

 

2. Стојак-Јовановић Гордана

 

 

3. Живановић Биљана


ПОНЕДЕЉАК, 28. АВГУСТ 2017.

МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА ОПРЕМЕ И АМБАЛАЖЕ

 

9:00

учионица
7

Комисија:

 

 

 

1. Пантелић Оливер

 

 

 

2. Станојевић-Момчиловић Вукица

 

 

3. Радеч Николов Валентина

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

УТОРАК, 29. АВГУСТ 2017.

ОПАСАН ОТПАД
ВРСТЕ И СВОЈСТВА ОТПАДА
ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА

 

9:00

учионица
8

Комисија:

 

 

 

1. Вићентић Јованка

 

 

 

2. Суба Славица

 

 

3. Ћурчић Јелена

 

МАТУРСКИ ИСПИТ
АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКА 2016/17.

ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД

ЧЕТВРТАК, 24. АВГУСТ 2017. од 10:00 до 12:00

ПИСМЕНА ПРОВЕРА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

Учионица:  Сала у подруму         Дежурни професор: Јанковић Весна

Комисија за преглед тестова: ( ради одмах по завршетку израде теста)

1. Јањић Мира; 2.Поповић Милка; 3.Миланић Маја

            

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 

ПОНЕДЕЉАК, 28. АВГУСТ  2017. од 8:00
УТОРАК , 29. АВГУСТ  2017. од 8:00

Учионица: сала у подруму  

Комисија :       1.Богићевић Југослав; 2. Тирнанић Милка;  3. Јелесијевић Јелена (екстерни члан)

Дежурни професори: 28.08.2017. 1.Николаш Радмила; 2.Богићевић Југослав

29.08.2017. 1.Тирнанић Милка; 2.Поповић Милка

МАТУРСКИ ИСПИТ
АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКА 2016/17.

ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

ЧЕТВРТАК, 24. АВГУСТ 2017. од 10:00 до 12:00

ПИСМЕНА ПРОВЕРА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА


Учионица: 11.                                 Дежурни професор: Даничић Љиљана

Комисија за преглед тестова ( ради одмах по завршетку израде теста) : 

1. Вари Биљана; 2. Грубанов Наташа; 3. Ничевски Светлана

ПОНЕДЕЉАК, 28. АВГУСТ 2017.

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

ПИСМЕНИ ПРИПРЕМА – израда шема  у 9:10

Учионица број 11 .          Дежурни професор: Марковић Миодраг

                       

    Комисија I (лабораторија 31)                   

1. Станојевић М. Вукица;   2. Радеч-Николов Валентина;  3.Екстерничлан           

 

      ЗАВРШНИ ИСПИТ  
          АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКА 2016/2017.
           ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

     ЖЕНСКИ – МУШКИ ФРИЗЕР

                  ЧЕТВРТАК,24. АВГУСТ 2017. у 9:00
     

  Комисија:

1. Матејић Софија; 2. Гуглета Марија; 3. Ђорђевић Радмила

 Copyright 2011. Design D.Radević - All rights reserved.