naziv

 

Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU

TIFT

U toku školovanja, učenici se osposobljavaju za rad u farmaceutskoj
industriji koja se bavi proizvodnjom lekova za kliničku upotrebu, sredstava
za sprečavanje bolesti kao što su vakcine, raznih vitaminskih preparata,
antiseptičkih i dezinfekcionih sredstava.
TIFT
Po završetku školovanja učenici su osposobljeni za pripremu i organizaciju
tehnološkog procesa proizvodnje farmaceutskih proizvoda, praćenje
parametara, rukovanje mašinama, aparatima i uređajima za
automatsku kontrolu procesa, kao i za uzorkovanje, pripremu
uzoraka i kontrolu kvaliteta sirovina i proizvoda.
TIFT

Mogućnosti za nastavak školovanja su, pre svega, na Tehnološkom
i Farmaceutskom, kao i na većini drugih fakulteta i strukovnih škola
TIFT

Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.