naziv

 

Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU - OGLED

 

Maturski ispit se sastoji iz dva dela:

1. Pismeni ispit iz srpskog jezika i književnosti radi se 4 školska časa

2. Posebni deo maturskog ispita koji se satoji:

- maturskog praktičnog rada sa usmenom odbranom rada

- usmeni ispit iz jednog izbornog predmeta

 


 

 Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.