slika škole

naziv

 

Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

PREHRAMBENI TEHNIČAR

PTŠkolovanje traje četiri godine u odeljenju sa 30 učenika. Pored teorijske nastave izvode se i vežbe u laboratorijama i industriji, u skladu sa zahtevima i praksom Evropske unije. Usvajaju se principi i primena dobre proizvođačke prakse i preduzetništva.

Učenici stiču stručna znanja iz oblasti skladištenja, prerade i kontrole kvaliteta sirovna i proizvoda biljnog i životinjskog porekla.
Učenici se osposobljavaju za rad i kontrolu procesa u pogonima prehrambene industrije, laboratorijama ili pokretanje sopstvenog biznisa.
PT
Svršeni učenici mogu da rade u proizvodnji: vode za piće, konzervisane hrane, skroba, stočne hrane, šećera, čokolade i keksa, hleba i peciva, kvasca, piva, vina, alkohola...
Takođe učenici mogu da rade u svim hemijskim ili mikrobiološkim laboratorijama.

Mogućnosti za nastavak školovanja su na svim fakultetima ili višim školama strukovnih studija.

 

 

 


 Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.