škola

naziv

 

Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

P E K A R

Školovanje traje tri godine. Praktična nastava se izvodi u školskoj pekari ali i u proizvodnim
pogonima Pančevačke pekare. Učenici se osposobljavaju da koriste mašine i uređaje
u pekarskoj industriji. Učenici se sposobljavaju za samostalan rad u proizvodnji hleba,
peciva, testenina i nekih vrsta kolača.
pekar
Po završetku obrazovnog profila učenici se mogu zaposliti u pekarskoj industriji,
privatnim pekarama, trgovini. Pored stručnih znanja i veština svršeni učenici su
osposobljeni da mogu voditi i sopstvenu firmu u ovoj oblasti rada.

M E S A R

Školovanje traje tri godine. Učenik stiče znanja o obradi mesa, proizvodnji suhomesnatih
prerađevina, pripremi i obradi roštiljskog mesa, prodaji mesa i mesnih prerađevina.
Obavlja sve operacije na liniji klanja. Poznaje različite načine konzervisanja hrane,
korišćenje odgovarajuće ambalaže. Prilagođava ponašanje različitim vrstama potrošača,
u skladu sa kodeksom ponašanja. Priprema sveže meso za prodaju, reže ga, odmerava težinu.
Praktična nastava obavlja se u klanicama i mesarama.

Radi u mesarskoj industriji ili prodajnim objektima.

mesar

Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.