skola

naziv

 

Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

PEKAR - MESAR

ZAVRŠNI ISPIT

Ovde možete preuzeti Priručnik o polaganju Završnog ispita za obrazovni profil PEKAR .

Ovde možete preuzeti Priručnik o polaganju Završnog ispita za obrazovni profil MESAR