slika škole

naziv

 

Područje rada: HEMIJA, NEMTALI I GRAFIČARSTVO

TEHNIČAR ZA PRERADU NAFTE I GASA

AT

U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici se upoznaju sa primarnim i sekundarnim procesom prerade nafte, rafinerijskim postrojenjima, proizvodima koji se dobijaju iz nafte, automatskom kontrolom procesa, merama zaštite na radu u naftnoj industriji, uzorkovanjem i pripremanjem uzoraka sirovina, međuproizvoda i proizvoda nafte i zemnog gasa kao i njihovom ispitivanju, analitičkim i instrumentalnim metodama. Takođe se upoznaju sa zagađivačima u naftnoj industrijii svim merama i postrojenjima koji su u službi ekologije i smanjenja zagađenja životne sredine kao ispitivanjem otpadnih voda i gasova.
AT
Po završetku školovanja učenici mogu da se zaposle u Rafinireiji nafte Pančevo na praćenju parametara i kontroli procesa kao i u laboratoriji na kontroli kvaliteta ovih tehnoloških tokova.

Takođe školovanje mogu nastaviti na većini fakulteta i strukovnih škola.

 

 

 


 Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.