Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

HEMIJSKO - TEHNOLOŠKI TEHNIČAR

 Maturski ispit se sastoji iz dva dela:

1. Pismeni ispit iz srpskog jezika i književnosti radi se 4 školska časa

2. Posebni deo maturskog ispita koji se satoji:

- izrada maturskog praktičnog rada

- usmena provera znanja u okviru maturskog praktičnog rada (zadatak se bira iz oblasti: organske hemijske tehnologije, neorganske hemijske tehnologije)

- usmeni ispit iz jednog izbornog predmeta: organska hemijska tehnologija, neorganska hemijska tehnologija.

 


ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ

 

ПРЕДМЕТ: ОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА
ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 • Прерада  и испитивање физичко- хемијских својстава нафте
 • Добијање, прерада и испитивање чврстих горива
 • Добијање и испитивање масти и уља биљног и животињског порекла
 • Добијање и испитивање средстава за прање
 • Добијање и испитивање полиетилена
 • Производња  и испитивање гуме
 • Производња и испитивање хартије

ПИТАЊА ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ

 1. Састав, својства и порекло нафте
 2. Атмосферска дестилација нафте
 3. Вакуум дестилација нафте
 4. Моторни бензин и октански број
 5. Дизел гориво и цетански број
 6. Крековање, врсте крековања, значај
 7. Реформирање бензина
 8. Алкилација
 9. Рафинација нафтних деривата. Хидродесулфуризација.
 10. Прерада угља
 11. Биогас
 12. Биоетанол
 13. Биодизел
 14. Појам, подела и својства органских боја. Синтеза азо боје
 15. Појам, врсте, својства и примена пестицида
 16. Хемијски састав уља. Добијање уља пресовањем
 17. Хемијски састав уља. Добијање уља екстракцијом.
 18. Рафинисање јестивих уља
 19. Хидрогеновање уља
 20. Хемијска структура, подела и својства површински активних материја. Механизам дејства тензида (ПАМ).
 21. Хемијски састав сапуна. Добијање сапуна.
 22. Детергенти – подела, сировине.
 23. Добијање прашкастих детергената
 24. Полимери.Полимеризација и поликонднзација.
 25. Полиетилен мале густине– добијање, својства, примена.
 26. Полиетилен велике густине– добијање, својства, примена
 27. Поливинил-хлорид ПВЦ – добијање, својства, примена
 28. Полистирен – добијање, својства, примена
 29. Акрилни полимери. Добијање полиметилметакрилата – плекси стакла.
 30. Фенол-формалдехидне смоле – добијање, својства, примена
 31. Аминопласти – врсте, добијање, својства, примена
 32. Полиестарске смоле
 33. Нанокомпозити
 34. Сировине за добијање гуме
 35. Мастификовање каучука и израда смеша за вулканизацију
 36. Вулканизација – појам, услови, уређаји
 37. Производња дрвењаче
 38. Добијање сулфатне целулозе
 39. Добијање сулфитне целулозе
 40. Добијање хартије
 41. Добијање влакана на бази целулозе

Препоручена литература: Љубица Врховац – Органска хемијска технологија за четврти разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд

Неорганска хемијска технологија
Теме за матурски рад:

 1. Прерада и добијање воде за пиће
 2. Припрема воде за индустрију
 3. Технологија хлороводоничне киселине
 4. Технологија неорганских малтерних везива
 5. Технологија стакла
 6. Технологија керамичких производа
 7. Технологија каустичне соде
 8. Технологија амонијум – нитрата и кречног амонијум – нитрата
 9. Технологија фосфорне киселине
 10. Технологија фосфорних вештачких ђубрива

Питања за неорганску хемијску технологију – изборни предмет:

 1. Задатак и подела опште технологије
 2. Основни појмови из неорганске хемијске технологије (материјални, топлотни биланс, подела технолошког процеса).
 3. Показатељи квалитета воде
 4. Тврдоћа воде
 5. Прерада подземних вода у воду за пиће.
 6. Прерада површинских вода у воду за пиће.
 7. Дезинфекција воде
 8. Омекшавање воде
 1. Значај, употреба и сировине у технологији сумпорне киселине
 2. Производња сумпордиоксида из пирита
 3. Пећи за пржење пирита, процеси у пећима (етажна и флуидизациона пећ).
 4. Производња сумпордиоксида из елементарног сумпора.
 5. Поступци пречишћавања сумпордиоксида
 6. Контактни поступак, параметри процеса. Контактна пећ. Апсорпција сумпортриоксида.
 7. Ректификација ваздуха, параметри процеса.
 8. Сировине за добијање амонијака.
 9. Синтеза амонијака
 10. Припрема синтезног гаса за добијање амонијака
 11. Производња азотне киселине из амонијака, параметри процеса производње HNO3
 12. Апсорпција азотних оксида. Концентровање азотне киселине.
 13. Значај и употреба хлороводоничне киселине, сировине за добијање HCl
 14. Производња хлороводоника. Синтеза и сулфатни поступак.
 15. Значај и употреба фосфорне киселине. Начини добијања.
 16. Производња фосфорне киселине из природних фосфата екстракционим поступком.
 17. Значај и употреба соде. Начини добијања.
 18. Солвејев (амонијачни) поступак за добијање соде. Сировине и фазе производње.
 19. Значај и употреба. Начин добијања натријум - хидроксида
 20. Каустификација и електролитички поступци за производњу натријум – хидроксида
 21. Значај и подела вештачких ђубрива
 22. Технологија производње фосфорних ђубрива
 23. Технологија производње азотних ђубрива (амонијум – нират и КАН)
 24. Значај, употреба, подела керамичких производа. Сировине за производњу керамике.
 25. Припрема керамичке масе. Обликовање керамичке масе.
 26. Сушење керамичке масе. Печење керамичких производа.
 27. Додатне операције и процеси у производњи керамике. Врсте керамичких производа.
 28. Стакло, структура и особине стакла. Сировине за производњу стакла.
 29. Производња стакла, прерада и дорада. Накнадна обрада производа. Врсте стакла.
 30. Значај, употреба и подела неорганских малтерних везива
 31. Производња креча.
 32. Гипс. Производња гипса. Пећи за печење гипса
 33. Цементи. Квалитет и везивање портландцемента. Производња цементног клинкера
 34. Сировине за производњу цемента. Врсте и примена цемента. Заштита околине
 35. Биоматеријали, синтеза, облик и механичке особине. Стерилизација биоматеријала.
 36. Добијање и примена нових композитних материјала. Нови композитни цемент

 

 

 

 

Copyright 2011. - Design D.Radević - All rights reserved.