slika škole

naziv

 

Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

GEODETSKI TEHNIČAR - GEOMETAR

geodeta

geodetaOsnovni delatnost geodetskog tehničara - geometra jeste premer zemljišta, obrada numeričkih podataka merenja i grafička obrada tj. izrada digitalnih i analognih planova i karata.

Danas je razvoj tehnologije i računarske tehnike doveo do savremenih elektrooptičkih sredstava koja umnogome olakšavaju posao na terenu a prikupljene podatke geometri obrađuju na računarima.


geodetaGeodetski tehničar je osposobljen za rad CAD programima. Pored rada u opštinskim i privatnim službama katastra, njihovo radno mesto je i u građevinskim firmama, šumarstvu, vodoprivredi, putnoj privredi i poljoprivredi.

Mogućnosti za nastavak školovanja su na većini fakulteta i strukovnih škola.

 

geodeta

 

 

 


 Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.