slika škole

naziv

 

Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

GEODETSKI TEHNIČAR - GEOMETAR

geodeta

geodetaOsnovni delatnost geodetskog tehničara - geometra jeste premer zemljišta, obrada numeričkih podataka merenja i grafička obrada tj. izrada digitalnih i analognih planova i karata.

Razvoj tehnologije doprineo je razvoju geodetske struke. Savremeni geodetski instrumenti i računari olakšavaju i ubrzavaju kako rad na terenu tako i obradu podataka.


geodetaGeodetski tehničar je osposobljen za rad u CAD programima. Geodetski stručnjak može zasnovati radni odnos u Republičkom geodetskom zavodu - Službi za katastar nepokretnosti, privatnim geodetskim organizacijama, građevinskim firmama, šumarstvu, vodoprivredi, putnoj privredi, poljopriv-redi i kao samostalni preduzetnik.

Školovanje se može nastaviti na Građevinskom fakultetu, odsek za geodeziju i geoinformatiku, kao i na drugim tehničkim fakultetima.

 

geodeta

 

 

 


 Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.