naziv
||||

 

ОДЕЉЕЊЕ 3-2  ДОПУНСКА
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Катастар непокретности Српски језик и књижевност   Геодезија  
11:50-12:35 А смена 13:35-14:20 А смена 13:35-14:20 А смена
14:25-15:10 Б смена 12:40-13:25 Б смена 12:40-13:25 Б смена
Примењена геодезија     Геодетски планови  
13:35-14:20 А смена 13:35-14:20 А смена
12:40-13:25 Б смена 12:40-13:25 Б смена
ОДЕЉЕЊЕ 3-2  ДОДАТНА
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
  Српски језик и књижевност      
13:35-14:20 А смена
12:40-13:25 Б смена

 
Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.