naziv
||||

 

ДОПУНСКА НАСТАВА II - 9
ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ДАН ТЕРМИН "А" СМЕНА ТЕРМИН "Б" СМЕНА ПРОСТОРИЈА
ЗДРАВ. БЕЗБ. ХРАНЕ Дукић Снежана ПОНЕДЕЉАК 12:40 - 13:25 13:35 - 14:20 УЧИОНИЦА бр. 6
ПРИПРЕ. ЈЕЛА СА ЖАРА Дукић Снежана ЧЕТВРТАК 12:40 - 13:25 13:35 - 14:20 УЧИОНИЦА бр. 6
ОБЈЕКТИ И ОПР. У ПЕК. Баревачки Ивана  УТОРАК 12:40 - 13:25 13:35 - 14:20 УЧИОНИЦА
ОБРАДА МЕСА Траиловић Лана СРЕДА     УЧИОНИЦА бр. 6
МАТЕМАТИКА Дојчиновић Дејан СРЕДА 13:35 - 14:25 12:40 - 13:25 УЧИОНИЦА
СРПСКИ ЈЕЗИК Димић Јелена ЧЕТВРТАК 12:40 - 13:25 13:35 - 14:20 УЧИОНИЦА бр. 6
ОБЈЕКТИ И ОПР. У МЕС. Ничевски Светлана ЧЕТВРТАК 12:40 - 13:25 13:35 - 14:20 УЧИОНИЦА
ПРИП. ТОПЛИХ ПОСЛАС. Савовић Гордана УТОРАК 13:35 - 14:20 13:35 - 14:20 УЧИОНИЦА

 
Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.