naziv
||||

 

ОДЕЉЕЊЕ 2-8  ДОПУНСКА
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
  Технолошке операције Хемија Основи прехрамбене технологије Аналитичка хемија
13:35-14:20 Б смена 13:35-14:20 Б смена 13:35-14:20 Б смена 13:35-14:20 Б смена
    Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Aналитичка хемија
18:45-19:30 А смена 12:40-13:25 A смена 11:00-11:45 А смена
    15:15-16:00 Б смена
    Математика   Српски језик и књижевност
14:20-15:05 А смена 12:40-13:25 Б смена
        Српски језик и књижевност
12:40-13:25 Б смена
ОДЕЉЕЊЕ 2-8  ДОДАТНА
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
  Основи прехрамбене технологије Српски језик и књижевност   Aналитичка хемија
12:40-13:25 Б смена 18:45-19:30 А смена 11:00-11:45 А смена
    15:15-16:00 Б смена
  Технолошке операције Математика   Српски језик и књижевност
13:35-14:20 Б смена 14:20-15:05 А смена 12:40-13:25 Б смена

 
Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.