slika škole

naziv

 

Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

ARHITEKTONSKI TEHNIČAR - OGLED

AT

ATUčenik tokom četvorogodišnjeg školovanja se osposobljava za snimanje i obradu postojećeg stanja urbanističkih struktura i objekata visokogradnje, razradu projekata visokogradnje, razradu urbanističkih projekata, razradu projekata konzervacije i restauracije objekata, razradu projekata kućnih instalacija, razradu konstruktivnih detalja, priprema i organizacija arhitektonsko građevinskih radova, analize cena, predmer i predračun arhitektonsko ATgrađevinskih radova i sprovođenje upravnih postupaka u građevinarstvu.

Po završetku školovanja kadrovi ovog profila mogu raditi u oblasti građevinarstva u izvođačkim građevinskim firmamana na poslovima AT izvođenja objekata visokogradnje kao i u projektantskim biroima.

ATMogućnosti za nastavak školovanja su, pre svega na arhitektonskom i građevinskom fakultetu ali i na većini drugih fakulteta.

AT

 

 

 


 Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.