naziv
||||

Vanredno obrazovanje – obrazovanje odraslih

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

У ДЕЦЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

СРЕДА, 04.12.2019.

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Грађанско васпитање

17:05

Гађански Стефан – 3.раз. Врба Дарко – 3 и 4.раз. Рикановић Јована – 3.раз.

Даничић Љиљана

Радмановић Радослав

Ереш Ђерђ

Верска настава

Георгијевски Игор – 3.раз.

Тодоровић Јелена – 2.раз.

Деранић Јаков – 4.раз.

Амбруш Мајда – 3 раз.

Ликовна култура

Јаредић Анђелина

 

ЧЕТВРТАК, 05.12.2019.

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Социологија са правима грађана

 

Социологија

10:10

Деранић Јаков

Цветковић Сандра

Ороз Дарко

Царић Даниела

Гађански Стефан

Додер Бранислав

Вари Биљана

Недељковић Десанка

Производња хлеба

12:40

Тодоровић Јелена

Савовић Гордана

Грубанов Наташа

Недељковић Десанка

Исхрана људи

Практична настава

Карлечик Немања

Петровић Марко

Историја

 

15:15

Векецки Душан

Адамовић Оливера

Максић Анђа

Поповић Милка

Екологија и заштита животне средине

Николић Анита

 

ПЕТАК, 06.12.2019.

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Српски језик и књижевност

Писмени

10:10

Амбруш Мајда – 3.раз.

Хусарик Тамара – 4.раз.

Ђурковић Огњен

 

Гуташи Марина

(писмени)

Топић Јасмина

Вари Биљана

Усмени

11:00

Физичко васпитање

 

15:15

Гађански Стефан

Обрадовић Марина

Ђурковић Огњен

Емануел Борка

Станковски Зорица

Шарац Владимир

Прерада и одлагање чврстог отпада

 

16:15

Царић Даниела

Вићентић Јованка

Стојак Ј. Гордана

Ничевски Светлана

Инструменталне методе анализе

Савановић Милан

 

ПОНЕДЕЉАК, 09.12.2019.

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Припрема топлих посластица

10:10

Тодоровић Јелена

Дукић Снежана

Глишић Слађана

Баравачки Ивана

Хемија

 

11:00

Векецки Душан

Глишић Слађана

Попов Снежана

др Милановић Стојанка

Машине, апарати и операције

Цветановски Владимир

Технолошке операције

 

12:40

 

Георгијевски Игор

Марић Мира

Вучић Драгана

Боговић Марија

 

Физичка хемија

Врба Дарко

Књиговодство

Рикановић Јована

Математика

 

 

 

Писмени

13:35

Усмени

14:25

Цветковић Сандра

Амбруш Мајда

Ковачевић Милица

(писмени)

Ђуретановић Љиљана

Ереш Ђерђ

 

УТОРАК, 10.12.2019.

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Аутоматска контрола процеса

17:55

Врба Дарко

Георгијевски Игор

Ћурчић Јелена

 

Секулић Наташа

Дукић Снежана

Техничко цртање и машински елементи

Управљање отпадом

Стевовић Немања

 

Ђурковић Огњен

Геодезија

Савремена архитектура

16:15

Трајковић Милица

Сасик Даниела

Оберкнежев Владан

Николаш Р. Радмила

Смиљковић Зоран

 

СРЕДА, 11.12.2019.

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Географија

10:10

Келч Милица

Николић Анита

Тот Нада

Додер Бранислав

Прпа Зорица

 

Социологија

Социологија са правима грађана

Устав и право грађана

Векецки Душан

Сасик Даниела

 

Георгијевски Игор

Енглески језик

11:50-писмени

Ороз Дарко

Обрадовић Марина

Ђурковић Огњен

Шарац Владимир (писмени)

Крга Бранислава

мр сци Џелајлија Дарко

12:40-усмени

Матеметика

11:00-писмени

11:50-усмени

Тодоровић Јелена – 2.раз.

Деранић Јаков – 4.раз.

Хусарик Тамара – 4.раз.

Петковић Марија (писмени)

Живановић Драженка

Топић Јасмина

Техничко цртање

Геодетска мерења и рачунања

11:00

Трајковић Милица

Милошевић Лука

Поповић Андреа

Смиљковић Зоран

Вујовић Владимир

Петронијевић Нада

 

ЧЕТВРТАК, 12.12.2019.

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Нацртна геометрија

Нацртна геометрија

11:50

Јаредић Анђелина

Трајковић Милица

Богићевић Југослав

Николаш Р. Радмила

Радмановић Радослав

Музичка култура

Музичка уметност

Хемија

 

10:10

Петровић Марко

Стевовић Немања

Николић Анита – 1.раз.

Рикановић Јована – 3.раз.

Царан Миона

Игњатов Оливера

Баревачки Ивана

 

ПЕТАК, 13.12.2019.

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Геодетски планови

11:00

Деранић Јаков

Вујовић Владимир

Миладинов Александар

Баравачки Ивана

 

ПОНЕДЕЉАК, 16.12.2019.

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Практична настава са технологијом рада

12:00

Келч Милица

Николић Анита

Рикановић Јована – 2.раз.

Матејић Софија

Перић Данијела

Ђорђевић Радмила

Предузетништво

Организација пословања

12:40

Живков Иван

Обрадовић Марина

Врба Дарко

Марић Мира

Ничевски Светлана

Недељковић Десанка

Геодетска мерења и рачунања

 

14:25

Трајковић Милица

 

 

Ђаковић Анђелка

Николаш Р. Радмила

Адамовић Оливера

 

УТОРАК, 17.12.2019.

ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ

КАНДИДАТИ

КОМИСИЈА

Технологија образовног профила

Практична настава

15:15

Векецки Душан

Глишић Слађана

Траиловић Лана

Лукић Марјан

Апликативни рачунарски програми

16:15

Амбруш Мајда

Николаш Р. Радмила

Смиљковић Зоран

Јанковић Весна

Микробиологија

Загађивање и заштита тла

Одлагање отпада

Физичка хемија

15:15

Цветковић Сандра

Царић Даниела

Живков Иван

Обрадовић Марина

Пантелић Оливер

Суба Славица

Радеч Н. Валентина

Органска хем.технологија

Хемијска технологија

Физичка хемија

17:05

Врба Дарко

Гађански Стефан

Георгијевски Игор

Благојевић Јадранка

 

Вучић Драгана

др Маргитин Драган

Аналитичка хемија

Објекти и опрема у пекарству

Прерада и одлагање отпадних вода

 

 

17:55

Цветановски Владимир

Тодоровић Јелена

 

Ђурковић Огњен

Живановић Биљана

Дукић Снежана

 

Секулић Наташа

Copyright 2011. - Design D.Radević - All rights reserved.