|||| 

У СКЛАДУ СА КАЛЕНДАРОМ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ ПОЧИЊЕ У ПЕТАК, 19.04.2019. И ТРАЈЕ ДО ЧЕТВРТКА, 2.05.2019.

ПРВИ НАСТАВНИ ДАН ЈЕ ПЕТАК, 3.05.2019.
ПО "А" РАСПОРЕДУ

СУБОТА, 4.05.2019. ЈЕ НАСТАВНА И РАДИ СЕ ПО РАСПОРЕДУ ЗА ПОНЕДЕЉАК - Б Л О К НАСТАВА

Oбјављен је приручник за полагање матурског испита за образовни профил Архитектонски техничар. Приручник можете погледати и преузети на сајату Завода за унапређивање образовања и васпитања.

ЛИНК: http://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/

Приручник можете преузети и са:
www.skola23maj.edu.rs/matura.htm/AT_matura.htm

 

 

 

m

matura

znak

otvorena vrata

1

1

projekti

strucno
dopunska
strucno

dok

OGLASNA

dig nasilje

aa

Smana_B

CITAT NEDELJE

Kako to da su deca tako inteligentna a odrasli ljudi tako glupi? Mora da je obrazovanje u pitanju.

(Aleksandar Dima )


karijerno

dopunskaLetopis
 
 
 
 
 
 
 
 
Last update: 19.04.2019.
 
Copyright & Design D.Radević - All rights reserved.