||||NOVE TEHNIKE UČENJA

Da li ste čuli za MURDER tehniku učenja?

Ovakav sistem učenja nosi naziv prema početnim slovima reči Mood (atmosfera), Understand (razumeti), Recall (podsetiti se), Digest (razložiti), Expand (proširiti), Review (preispitati).


Kreirajte pozitivnu atmosferu

Vrlo je važno da napravite pozitivnu atmosferu u kojoj ćete učiti. Treba da odaberete odgovarajuće vreme za učenje, pogodno okruženje kao i da budete raspoloženi.


Učite sa razumevanjem

Kada nešto ne razumete, prilikom učenja, bitno je da to označite i da se kasnije vratite na taj deo gradiva. Pokušajte da ga ponovo razjasnite, a ako vam ne uspe, potražite pomoć od nekog stručnjaka u toj oblasti ili od kolege iz škole.


Podsetite se pređenog gradiva

Nakon završetka dela gradiva, potrebno je da zastanete sa učenjem i vlastitim rečima prepričate ono što ste naučili. Ovo je odlična strategija da otkrijete gde “škripi” i da se fokusirate na te delove.

Razložite gradivo

Ako vam se čini da ima mnogo gradiva, razložite ga na više manjih celina i krenite deo po deo. Ako imate problema sa razumevanjem informacija, pored konsultacija kod profesora, može vam pomoći i čitanje druge literature ili pretraga po Internetu.


Proširite proces učenja

U petom koraku, treba da postavite sebi tri tipa pitanja koja se odnose na materijal koji učite:

  • Kad biste mogli da razgovarate sa autorom udžbenika, koja pitanja biste mu postavili, šta je to što biste mu zamerili ili šta biste kritikovali?
  • Kako biste mogli da primenite ovaj materijal na ono što vas zanima?
  • Kako biste mogli da učinite ove informacije zanimljivim i razumljivim za druge učenike

Preispitajte dosadašnji rad

Ponovite materijal koji ste učili. Podsetite se koje su vam strategije pomogle da razumete ili zapamtite informacije. Primenite te strategije u budućem učenju.


 

 

m

matura

znak

otvorena vrata

1

1

projekti

 
strucno

strucno usav

OGLASNA
LINKOVI

smanaA


CITAT NEDELJE

Nigde na svetu ne govori se o nama tako ružno kao kod nas. Što je gore, nigde na svetu ne dozvoljava se tako olako drugome da to čini kao kod nas.

(Miloš Crnjanski)


karijerno
dopunska
Letopis
 
 
 
 
 
 
 
 
Last update: 12.09.2018.
 
Copyright & Design D.Radević - All rights reserved.